Jak pracujemy

5 kroków do jedynego w swoim rodzaju oprogramowania

Zorientowany na klienta, elastyczny i w pełni dostosowany do Twoich potrzeb – tak wygląda nasz proces projektowy

1. Analiza Twoich potrzeb i zakresu projektu

Podczas wstępnych konsultacji chcemy lepiej poznać Twój zespół i firmę, a także zrozumieć jej działalność i codzienne procesy. Po dokładnym przeanalizowaniu Twoich potrzeb wspólnie określimy ogólny zakres projektu oraz wyszczególnimy jego najistotniejsze funkcjonalności i cele. W trakcie rozmów odpowiemy również na wszelkie pytania dotyczące naszej współpracy i poinformujemy o przewidywanych kosztach projektu.

2. Kick-off projektu

Kick-off to seria wewnętrznych spotkań, których celem jest powołanie zespołu dedykowanego do Twojego projektu i poinformowania go o Twojej wizji, potrzebach i oczekiwaniach. Na tym etapie omawiamy też wcześniej ustalone cele i rozdzielamy zadania. Ponadto wybieramy Project Managera odpowiedzialnego za komunikację i dostarczenie produktu na czas i w określonym budżecie.

3. Konsultacje UX/UI

W trzecim etapie przeprowadzamy konsultacje, podczas których wspólnie z Tobą i Twoim zespołem omawiamy design całego systemu. Następnie, na podstawie Waszych uwag i rekomendacji projektanta, wybieramy taki, który najbardziej odpowiada potrzebom zarówno Twojej firmy, jak i i jej klientów – zawsze upewniamy się, że system będzie przejrzysty, wydajny i praktyczny w codziennym użytkowaniu.

4. Projektowanie i rozwój

To właśnie na tym etapie wcielamy w życie wszystkie Twoje pomysły. Nasz zespół programistów buduje system i łączy jego funkcjonalności z zaprojektowanym wcześniej interfejsem. Pracując na różnych platformach i technologiach, zawsze gwarantujemy stosowanie najlepszych praktyk tworzenia oprogramowania, takich jak QA, testy jednostkowe, CI/CD, etapowanie i obszerną dokumentację.

5. Szkolenia i konserwacja

Po zakończeniu projektu przeprowadzamy szkolenia z Twoim zespołem i klientami, aby zapewnić bezproblemowe działanie systemu od pierwszego dnia od jego wdrożenia. Wszystkim naszym partnerom zapewniamy pełne wsparcie technologiczne i merytoryczne, utrzymując projekt i odpowiadając na wszelkie pytania. Ponadto nasz zespół jest zawsze gotowy do dalszego rozwijania systemów, modyfikowania ich i rozszerzania o dodatkowe funkcjonalności.

Szukasz najlepszego zespołu do Twojego projektu?